Den: 11.4.2019

Opilou odvezla hlídka na obvodní oddělení

Na opilou dívku, která svým chováním ohrožovala okolí, upozornil strážníky občan z Děčína 1. Uvedl, že dívka se nachází v blízkosti ulice Tyršova. Hlídka na místě kontaktovala dívku, která byla viditelně pod vlivem alkoholu. Strážníkům neustále sdělovala nepravdivé údaje o své totožnosti a s hlídkou mluvila ne zrovna spisovným jazykem, přičemž nejčastěji opakovaným oslovením bylo: „Čů..ci zasra.., běžte do pí..“ Dechová zkouška na alkohol u dotyčné ukázala hodnotu 1.8 promile. Strážníci dívku převezli na obvodní oddělení Policie ČR, kde byla její totožnost ověřena. S ohledem na to, že dívce ještě nebylo 18 let, ji hlídka převezla do místa bydliště, kde ji předala rodičům. Informace dále strážníci předali orgánu sociálně právní ochrany dětí, který bude záležitost dále řešit.

Muž pálil v lese plasty z kabelů

Černý kouř vycházející z lesa zaznamenala hlídka strážníků při kontrole v Děčíně 4. Strážníci v místě kontaktovali čtyřiadvacetiletého muže. Dotyčný si v lese rozdělal oheň, na kterém vypaloval plasty z měděných kabelů. Strážníci zajistili uhašení ohně a muže převezli na obvodní oddělení Policie ČR, která si záležitost převzala k dořešení.