Měsíc: Listopad 2019

Zákaz podomního prodeje žena ignorovala

V úterý hlídka strážníků v městské části Podmokly kontrolovala ženu, která dle kolemjdoucích měla lidem nabízet k prodeji parfémy. Během kontroly se žena k tomuto jednání přiznala. Vzhledem k tomu, že z důvodu ochrany občanů města před nekalými praktikami prodejců a z důvodu prevence kriminální činnosti na území města, jakož i z důvodu častých stížností a podnětů z řad občanů, je podomní a pochůzkový prodej na celém území města Děčín zakázán, byla celá věc strážníky zadokumentována předána příslušnému správnímu orgánu.

Majitele psa čeká pokuta

V neděli při kontrolní činnosti si hlídka strážníků všimla muže se psem, který zrovna vykonával svou potřebu. I přes to, že muž si strážníků všiml, exkrement po psovi neuklidil a z místa se snažil odejít. Po několika metrech jej hlídka zastavila a vysvětlila mu, že vlastníci psa jsou dle zákona povinni výkaly po svých psech uklízet, pakliže tak neučiní mohou se dopustit přestupkového jednání ve smyslu znečistění veřejného prostranství, které je zanesené v zákoně o některých přestupcích. Z tohoto důvodu hlídka věc zadokumentovala a předala správnímu orgánu.

Cyklista řídil pod vlivem alkoholu

V pondělí ve večerních hodinách upoutal pozornost strážníků neosvětlený cyklista, který projížděl ulicí Prokopa Holého. Z tohoto důvodu se jej hlídka rozhodla zastavit a zkontrolovat. Při ověřování totožnosti řidič kola jevil známky opilosti. Toto podezření potvrdila i následná dechová zkouška na alkohol s pozitivním výsledkem 1.87 promile alkoholu v dechu. Strážníci celou věc zadokumentovali a pro podezření ze spáchání přestupu řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje, nebo užití jiné návykové látky, předala věc správnímu orgánu.

Kouř a zápach ze spalovaného listí zamořil okolí

V pondělí oznámil občan na linku 156 nesnesitelný štiplavý zápach, pocházející z kouře v ulici Litoměřická. Hlídka prověřila zahrady v dané lokalitě a na jedné z nich zjistila ženu, která pálila hromadu mokrého listí. Hlídka ji následně upozornila, že v důsledku jejího jednání dochází k zamořování ulic v okolí nesnesitelným, hustým kouřem, načež se žena omluvila a ohniště uhasila. Svým jednáním je však žena podezřelá z přestupkového jednání, protože zákon na Ochranu ovzduší jasně stanoví povinnosti osobám a to v otevřeném ohništi spalovat jen suché rostlinné materiály, neznečištěné chemickými látkami. Z tohoto důvodu hlídka věc zadokumentovala a předala příslušnému správnímu orgánu.

Opilec rušil vzpomínkovou akci

Donucovací prostředky museli použít strážníci při oslavě a připomínkové akci listopadových dní roku 1989, která se konala na Masarykově náměstí. Zde si účastníci stěžovali na muže, který narušoval poklidnou akci tím, že lezl do kašny a obtěžoval ostatní účastníky. Hlídka na místo dorazila právě v čase, kdy problémový muž šel od kašny směrem k podiu, na které vkročil a začal obtěžovat účinkující. Aby hlídka předešla dalšímu nepřístojnému chování, rozhodla se muže z místa odvést, načež muž reagoval nejprve pasivním a následně i aktivním odporem. Z tohoto důvodu hlídka musela muže za použití donucovacích prostředků zpacifikovat a z místa převézt na Policii české republiky a dalším úkonům.