Den: 8.11.2019

Z asistentů prevence se stala uznávaná a vyhledávaná služba

Řadu úspěšných zákroků si připsali během uplynulého období asistenti prevence kriminality, kteří působí v několika lokalitách Děčína. Za dobu fungování projektu se z asistentů stala uznávaná a vyhledávaná služba, kterou chce městská policie udržet i do budoucna.

Kromě běžného dohledu ve svěřených lokalitách a zejména v okolí základních škol řešili asistenti prevence kriminality i řadu závažnějších záležitostí. „Zmínit lze přivolání záchranné služby několika občanům, které postihly akutní zdravotní potíže, ale i záchranu dítěte, které vylezlo na parapet okna v jedenáctém patře,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Dodal, že asistenti dále spolupracovali na vyřešení řady přestupků zejména proti veřejnému pořádku. „Obyvatelé lokalit se na ně obracejí ve stále větší míře, což svědčí o postupném budování a prohlubování důvěry. Spolupráce s občany je pro nás v tomto ohledu klíčová a činnost asistentů vhodně doplňuje práci strážníků městské policie,“ doplnil ředitel.

Projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně, který je financován převážně z prostředků Evropského sociálního fondu, je naplánován do poloviny příštího roku. Vedení města a městské policie ale chce činnost asistentů zachovat v rámci navazujícího projektu minimálně na další dva roky.

Psa si majitelka neuhlídala

Hlídka strážníků městské policie přijala oznámení týkající se volně pobíhajícího psa v městské části Boletice nad Labem. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě a skutečně zde volně pobíhá pes, který svým neřízeným pohybem několikrát ohrozil bezpečnost a plynulost silničního provozu. Z tohoto důvodu strážníci přistoupili k jeho odchycení, které se podařilo až tehdy, kdy pes zaběhl na soukromý pozemek, ze kterého nebylo úniku. Následnými úkony byla zjištěna majitelka psa, která se na místo dostavila k jeho převzetí. Majitelce hlídka vysvětlila, že celá věc bude zadokumentována a předána správnímu orgánu, jelikož je podezřelá z přestupkového jednání tím, že zanedbala povinnosti chovatele a neučinila opatření proti úniku zvířat, tak jak stanoví zákon na ochranu zvířat proti týrání a také povinnost předcházet poškození zdraví zvířete, která je zanesena v zákoně o veterinární péči. Za přestupek správní orgán může uložit pokutu do 50 000 Kč.