Měsíc: Leden 2020

Mladíci převraceli popelnice

Během víkendu zasahovali strážníci proti výtržníkům, kteří převraceli sběrné nádoby s odpadem v ulici Řetězová v Děčíně 1. Podle oznamovatele měl jeden člen ze skupinky výtržníků na hlavě svítící klobouk, podle kterého jej hlídka snadno během několika minut identifikovala. Při řešení se výtržníci za své jednání omluvili a rozsypané odpadky vrátili zpět do odpadových nádob. Hlavnímu aktérovi byla uložena pokuta příkazem na místě.

Konzumaci alkoholu žena nezvládla

V neděli ve večerních hodinách strážníci zasahovali v ulici Klostermannova v bytě, ze kterého se mělo dle oznamovatele ozývat volání o pomoc. Strážníci zjistili, že v bytě se nachází žena, která byla před dvěma dny propuštěna z protialkoholické léčebny a před chvílí požila podle svého vyjádření dvě alkoholická piva. Na místo se dostavila i rychlá záchranná služba, která si vyžádala dechovou zkoušku. Výsledek potvrdil 2,27 promile alkoholu v dechu. Žena byla následně převezena do děčínské nemocnice, ze které byla po rozhodnutí lékaře hlídkou MP odvezena na protialkoholní léčebnu do Ústí nad Labem.

Město uspělo s projektem na prevenci kriminality

Až do roku 2022 budou s dohledem nad veřejným pořádkem pomáhat asistenti prevence kriminality. Město uspělo se svou žádostí o dotaci na projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně II (reg. číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/13_048/0014926). Projekt bude financován prostřednictvím Integrované územní investice (ITI Ústecko Chomutovské aglomerace) a je realizován prostřednictvím Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Celkové náklady projektu činí 4.324.375,- Kč, přičemž dotace pokryje 95% nákladů (4.108.156,25,- Kč) a spoluúčast města činí 5% celkových nákladů (216.218,75,- Kč).

Projekt spočívá v zapojení vybraných jedinců do systému hlídkové služby organizované Městskou policií Děčín. Projekt navazuje na již osvědčené projekty v rámci prevence kriminality. „Asistenti prevence patří k ověřeným a funkčním aktivitám, se kterými máme řadu zkušeností a které se setkávají s pozitivní odezvou ze strany obyvatel města. Až do poloviny letošního roku je zajištěno financování asistentů v rámci stávajícího projektu Asistenti prevence kriminality v Děčíně a díky schválení dotace máme jistotu pokračování práce asistentů na další dvouleté období,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

Činnost asistentů řídí v terénu určení strážníci zařazení do oddělení prevence kriminality městské policie. Vedoucí asistentů jejich činnost pravidelně kontrolují, poskytují potřebnou zpětnou vazbu a vyhodnocují podněty zjištěné asistenty v lokalitách, kde působí. Činnost asistentů zahrnuje zejména dohled nad veřejným pořádkem, řešení problémů v oblasti občanského soužití, ale i spolupráci s jinými institucemi z oblasti sociálních služeb.

Logo OPZ

Opilou nezletilou předala hlídka rodičům

V ulici Maroldova hlídka strážníků zjistila podnapilou nezletilou dívku. Zkouška alkoholu prokázala u nezletilé přítomnost 1,024 promile alkoholu v dechu. Slečna byla následně předána zákonnému zástupci. Celá věc byla zadokumentována a pro podezření z protiprávního jednání předána příslušnému správnímu orgánu Magistrátu města Děčín.

Před hlídkou se řidič snažil ujet

V sobotu ve večerních hodinách operační důstojník přijal oznámení, týkající se podnapilého řidiče vozidla Škoda Octavia, který se pohybuje po ulici Ústecká. Hlídka okamžitě vyrazila na místo události. Při příjezdu k místu strážníci spatřili vozidlo odpovídající popisu. Řidič, když si všiml hlídky městské policie, která se jej snažila zastavit pomocí výstražného zařízení s nápisem STOP, nereagoval a snažil se z místa ujet směrem k nákupnímu centru Tesco. Svou riskantní jízdu završil průjezdem kruhového objezdu v protisměru jízdy, kde ohrozil protijedoucí vozidlo a následným pokusem o přejezd tamního chodníku, kde vozidlem uvízl. I toto řidiče neodradilo a nehodlal se strážníkům vzdát, proto začal před hlídkou utíkat směrem k čerpací stanici. Hlídce se řidiče podařilo zadržet za použití donucovacích prostředků v ulici Předmostí. Aby zamezili jeho dalšímu pokusu o útěk, přiložili muži pouta. Následně vyrozuměli Policii České republiky, která se na místo následně dostavila a věc si převzala k dalším úkonům. Řidič je podezřelý hned z několika protiprávních skutků, jelikož následnou kontrolou bylo zjištěno, že není držitelem příslušného řidičského oprávnění a před jízdou požil alkoholické nápoje.