Den: 22.1.2020

Město uspělo s projektem na prevenci kriminality

Až do roku 2022 budou s dohledem nad veřejným pořádkem pomáhat asistenti prevence kriminality. Město uspělo se svou žádostí o dotaci na projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně II (reg. číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/13_048/0014926). Projekt bude financován prostřednictvím Integrované územní investice (ITI Ústecko Chomutovské aglomerace) a je realizován prostřednictvím Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Celkové náklady projektu činí 4.324.375,- Kč, přičemž dotace pokryje 95% nákladů (4.108.156,25,- Kč) a spoluúčast města činí 5% celkových nákladů (216.218,75,- Kč).

Projekt spočívá v zapojení vybraných jedinců do systému hlídkové služby organizované Městskou policií Děčín. Projekt navazuje na již osvědčené projekty v rámci prevence kriminality. „Asistenti prevence patří k ověřeným a funkčním aktivitám, se kterými máme řadu zkušeností a které se setkávají s pozitivní odezvou ze strany obyvatel města. Až do poloviny letošního roku je zajištěno financování asistentů v rámci stávajícího projektu Asistenti prevence kriminality v Děčíně a díky schválení dotace máme jistotu pokračování práce asistentů na další dvouleté období,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

Činnost asistentů řídí v terénu určení strážníci zařazení do oddělení prevence kriminality městské policie. Vedoucí asistentů jejich činnost pravidelně kontrolují, poskytují potřebnou zpětnou vazbu a vyhodnocují podněty zjištěné asistenty v lokalitách, kde působí. Činnost asistentů zahrnuje zejména dohled nad veřejným pořádkem, řešení problémů v oblasti občanského soužití, ale i spolupráci s jinými institucemi z oblasti sociálních služeb.

Logo OPZ

Opilou nezletilou předala hlídka rodičům

V ulici Maroldova hlídka strážníků zjistila podnapilou nezletilou dívku. Zkouška alkoholu prokázala u nezletilé přítomnost 1,024 promile alkoholu v dechu. Slečna byla následně předána zákonnému zástupci. Celá věc byla zadokumentována a pro podezření z protiprávního jednání předána příslušnému správnímu orgánu Magistrátu města Děčín.

Před hlídkou se řidič snažil ujet

V sobotu ve večerních hodinách operační důstojník přijal oznámení, týkající se podnapilého řidiče vozidla Škoda Octavia, který se pohybuje po ulici Ústecká. Hlídka okamžitě vyrazila na místo události. Při příjezdu k místu strážníci spatřili vozidlo odpovídající popisu. Řidič, když si všiml hlídky městské policie, která se jej snažila zastavit pomocí výstražného zařízení s nápisem STOP, nereagoval a snažil se z místa ujet směrem k nákupnímu centru Tesco. Svou riskantní jízdu završil průjezdem kruhového objezdu v protisměru jízdy, kde ohrozil protijedoucí vozidlo a následným pokusem o přejezd tamního chodníku, kde vozidlem uvízl. I toto řidiče neodradilo a nehodlal se strážníkům vzdát, proto začal před hlídkou utíkat směrem k čerpací stanici. Hlídce se řidiče podařilo zadržet za použití donucovacích prostředků v ulici Předmostí. Aby zamezili jeho dalšímu pokusu o útěk, přiložili muži pouta. Následně vyrozuměli Policii České republiky, která se na místo následně dostavila a věc si převzala k dalším úkonům. Řidič je podezřelý hned z několika protiprávních skutků, jelikož následnou kontrolou bylo zjištěno, že není držitelem příslušného řidičského oprávnění a před jízdou požil alkoholické nápoje.

Kouřem zamořil celé okolí

V sobotu strážníci reagovali na oznámení občana týkající se nesnesitelného kouře, který zamořoval okolí v ulici Chlumská. Zde hlídka zjistila původce dýmu. Jednalo se o muže, který pálil smrkové větve z čerstvě pokáceného stromu na svém pozemku. Strážníci mu vysvětlili, že dle platných norem lze spalovat pouze suchý, neškodlivý materiál. Muž se za své jednání omluvil a oheň okamžitě uhasil. Hlídka vše zadokumentovala a pro podezření z přestupkového jednání vše předala příslušnému správnímu orgánu.

Muž kolem sebe rozhazoval odpadky

V neděli u obchodního domu Tesco hlídka městské policie zadržela muže, který vytvářel nepořádek vedle odpadových nádob. Strážníci muži vysvětlili, že jeho jednání je v rozporu s příslušnou právní normou, načež se jim dostala odpověď: „Mě je to jedno, pošlete si to na město. Já stejně nic platit nebudu.“ Nakonec si muž po sobě odpadky uklidil, strážníci celou věc zadokumentovali a pro podezření z přestupkového jednání skutek předali příslušnému správnímu orgánu.