Měsíc: Leden 2020

Alkohol prodali nezletilým

Při hlídkové činnosti v pátek v ulici Ruská strážníci kontrolovali dvě osoby, které na veřejnosti popíjely alkoholické nápoje. Při ověření totožnosti vyšlo najevo, že kontrolovaní nejsou zletilí. Jelikož nezletilci porušili svým jednáním ustanovení obecně závazné vyhlášky města Děčín, která zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejnosti, udělili jim strážníci pokutu příkazem na místě. Po tomto úkonu hlídka zkontrolovala nedaleký obchod s potravinami. Zde se dotázali obsluhy, zdali neprodala alkohol dvěma nezletilým mužům. Obsluha se k prodeji přiznala. Hlídka celou věc zadokumentovala a pro podezření z přestupkového jednání předala příslušnému správním orgánu.

Krádež mladíkovi nevyšla

Ve středu při kontrolní činnosti v OD Kaufland strážníci spatřili dva členy ostrahy, kteří se snažili zadržet mladého muže, pro podezření z krádeže zboží. V následujícím okamžiku se mladík rozeběhl směrem ven. Jeden ze strážných se jej pokusil chytit, ale v ruce mu zůstala pouze bunda, kterou svým pokusem o zadržení, z mladíka svlékl. Strážníci využili svou pozici u vstupních dveří a hbitě mladého muže chytili a svedli jej na zem, aby tak zamezili dalšímu útěku. Bližší prohlídkou zjistili, že dotyčný z prodejny zcizil dvě lahve alkoholu. Jelikož si mladík pokusil bezprostředně po činu uchovat věc násilím, byl převezen pro podezření z trestného činu krádeže na místní oddělení Police České republiky.

Alkohol prodával mladistvý

Hlídka strážníků provedla kontrolu v ulici Studniční v Děčíně 32 v baru, ve kterém hrála reprodukovaná hudba. Touto kontrolou bylo zjištěno, že podávání alkoholických nápojů zajišťovala osoba mladší osmnácti let. Při rozhovoru se mladistvý k věci vyjádřil: „Dnes mám na starosti tuto akci a prodávám zde alkohol. Můj táta mi to tady svěřil, je to klub, co jako ?! Jste sem přišli provokovat ? Počkejte, já budu v sídlišti dělat takový peklo, že se z toho zblázníte !“ Celou věc strážníci zadokumentovali a předali příslušným orgánům k následným úkonům.

Mladík se snažil drogy před hlídkou skrýt

Strážníci si při hlídkové činnosti v ulici Řetězová všimli čtveřice nezletilých osob, která znečišťovala veřejné prostranství. Při příchodu strážníci zaznamenali, že jeden mladík ze skupiny má tendenci něco schovávat v kapse. Při jednání pak vyšlo najevo, že v kapse schovává skleněnou dýmku s marihuanou. Jelikož je toto jednání v rozporu s platnými právními předpisy, byl mladík převezen na Policii České republiky k dalším úkonům.

Agresivního opilce si převzala policie

V sobotu v půldruhé ráno operační důstojník přijal telefonní oznámení od obsluhy čerpací stanice, která uvedla, že do prostor prodejny se dobývá neznámý opilý muž. Hlídka se během několika minut dostavila na místo a spatřila muže, který si snažil vynutit vstup do prodejny tím, že velmi nahlas a vulgárně nadával, přičemž neustále bouchal do skleněné výlohy prodejny. Hlídka muže vyzvala, aby se uklidnil a předložil svůj občanský průkaz. Muž výzvě vyhověl pouze tím, že strážníkům předložil doklad totožnosti, ale jeho vulgární a agresivní chování pokračovalo dál. I přes opakovanou výzvu se muž neuklidnil, dokonce své vulgární chování obrátil i proti zasahujícím strážníkům. Jelikož situace začala eskalovat a bylo jasné, že se muž neuklidní a z místa neodejde, museli jej strážníci předvést na oddělení Policie České republiky. Jednání muže bylo zadokumentováno a pro podezření z několika přestupků oznámeno příslušnému správnímu orgánu.