Měsíc: Duben 2020

Řídil pod vlivem drog, navíc s vysloveným zákazem

Řidiče pod vlivem drog a navíc s vysloveným zákazem řízení motorových vozidel se podařilo zadržet strážníkům městské policie. Hlídka si podezřelého všimla při kontrole v boletickém sídlišti. Dotyčný, který byl zjevně pod vlivem návykových látek, tyčí poničil zadní okno a dveře svého vozidla. Strážníci situaci po zklidnění muže dále monitorovali.
Po několika minutách podezřelý nastoupil do vozidla a rozjel se směrem na Děčín. Hlídka řidiče za pomocí světelného a zvukového výstražného znamení zastavila. „Vzhledem k podezření z trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která řešení záležitosti převzala. Vozidlo strážníci zajistili technickým prostředkem k zabránění odjezdu vozidla,“ uvedl ředitel městské policie Marcel Horák.

S žádostí o dotaci Děčín uspěl, asistenti prevence kriminality budou pokračovat

Od června letošního roku startuje nový projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně II, v rámci kterého budou vybraní asistenti pomáhat s dohledem nad veřejným pořádkem. Statutární město Děčín bylo se svou žádostí o dotaci úspěšné a činnost asistentů bude pokračovat až do roku 2022. Celkové náklady projektu (CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0014926) činí 4.324.375,- Kč, dotace pokryje 95% nákladů a pětiprocentní spoluúčast (216 218,75,- Kč) hradí město ze svého rozpočtu.

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost navazuje na úspěšný projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně, který funguje od roku 2018. Cílem projektu je zapojení vybraných jedinců do dohledu nad veřejným pořádkem. Asistenty v práci řídí a jejich práci kontroluje mentor z řad strážníků městské policie. K základním úkolům asistentů patří komunikace s problémovými jedinci i celými rodinami, dohled nad veřejným pořádkem a spolupráce při řešení některých přestupků. „V tomto ohledu asistenti intenzivně spolupracují s hlídkami v terénu. Řadu drobnějších záležitostí řeší sami v rámci své občanské autority, v případě závažnějších zjištění informují hlídku městské policie. Činnost asistentů patří k osvědčeným preventivním aktivitám, se kterými máme mnoho let zkušeností,“ uvedl ředitel městské policie Marcel Horák.

V první fázi projektu strážníci v terénu osloví potenciální zájemce o práci asistentů, následně čeká vybrané uchazeče vstupní školení, během léta pak začnou působit ve vybraných lokalitách.

Logo Operačního programu Zaměstnanost

Opilec lezl na uzavřenou via ferratu

Ve středu v podvečerních hodinách operační služba Městské policie Děčín přijala oznámení týkající se osoby, která by se měla pohybovat na horolezecké stěně via ferrata na Labském nábřeží, a to i přes skutečnost, že tato známá atrakce je v současné době uzavřena. Na místo byla okamžitě vyslána hlídka strážníků, kteří po příjezdu na místo potvrdili, že oznámení se zakládá na pravdě. Zhruba v polovině stěny se ve výšce asi dvaceti pěti metrů nacházel muž, který svými nejistými pohyby vykazoval známky opilosti a snažil se neustále vstupovat na okraj stěny. I přes výzvy strážníků, aby setrval na stezce a nepouštěl se do dalšího výstupu muž nereagoval. Na místo byla také přivolána lezecká skupina HZS Ústeckého Kraje a za pomoci plošiny a strážníků byl muž dopraven na zem do bezpečí. Ovšem ani tento manévr se neobešel bez potíží, jelikož muž nechtěl se záchranáři spolupracovat a na plošině si odmítal nasadit bezpečnostní opasek a ústenku, aby tak ochránil život a zdraví své i zasahujících osob. Proto strážníci museli přistoupit k použití donucovacích prostředků a za použití pout muži omezili pohyb, aby mu mohli následně nasadit ochranné prostředky potřebné pro bezpečný přesun na zem do bezpečí. Zde pak byla provedena dechová zkouška, která prokázala 2,34 promile alkoholu v krvi. Nakonec mužův nerozumný a nebezpečný výlet na horolezeckou stěnu skončil převozem na protialkoholní záchytnou stanici v Teplicích, a to zejména proto, že muž prohlašoval, že se na stěnu vrátí. Po převozu muže, strážníci vše zadokumentovali a pro podezření z několika protiprávních jednání ze strany muže celou věc předali příslušným orgánům k následnému dořešení.

Zákaz řízení muž ignoroval

V neděli okolo poledne si hlídka strážníků při výkonu kontrolní činnosti všimla v ulici Slovanská protijedoucího vozidla, které řídil muž, o kterém z místní znalosti strážníci vědí, že má vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Hlídka okamžitě otočila služební vozidlo a vydala se za podezřelým řidičem. Tento si manévru strážníků všiml a okamžitě zrychlil svou jízdu a zabočil do nejbližší postranní ulice, kde vozidlo zaparkoval a z místa utekl. Strážníci na místě pomocí lustrace zjistili majitele vozidla a zajistili svědky, kteří celou situaci viděli. Celou následně věc zadokumentovali a předali Policii České republiky k dalším úkonům.

Muž ulomil dopravní značku

V sobotu v podvečerních hodinách strážníci zasahovali proti muži, který ulomil v ulici Tyršova dopravní značku označující směr jízdy vozidel. Při řešení věci se muž strážníkům přiznal, že v době páchání skutku nezvládl své emoční vypětí, které následně ventiloval na značce. Strážníci věc zadokumentovali a předali příslušnému správnímu orgánu k následným úkonům.