Asistenti prevence kriminality pomáhají už v šesti lokalitách

Čtvrtým měsícem pokračuje projekt Asistent prevence kriminality, na který město Děčín získalo dotaci z Evropského sociálního fondu. V ulicích města působí v současné době jedenáct asistentů, kteří budou s dohledem nad veřejným pořádkem pomáhat až do roku 2020.

Asistenti jsou rozděleni do dvoučlenných hlídek a městská policie je využívá především v sídlišti Staré Město, v Podmoklech, Želenicích, Boleticích a Bynově. Úkolem asistentů je řešit některé drobné prohřešky, případně informovat městskou policii, která následně situaci vyřeší, komunikovat s problémovými obyvateli v lokalitách, kde působí nebo dohlížet na bezpečnost dětí na cestě do školy. „Jde o dlouhodobě ověřenou aktivitu. Asistenti zorganizovali úklid v některých lokalitách, nahlásili nám řadu podnětů, kterými se zabýváme my nebo jiné orgány města. Evidujeme také řadu poznatků týkajících se záškoláctví a jiných problémů s výchovou dětí a spolupracujeme v tomto směru se školami i odborem sociálních věcí,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.
Činnost asistentů kontrolují dva určení strážníci – mentoři. Asistenti mají také povinnost se v pravidelných intervalech hlásit operační službě městské policie a informovat ji o aktuálním plnění úkolů. „Mentoři poskytují asistentům potřebnou podporu a zpětnou vazbu o jejich činnosti. Mentoři mají na starosti i správce veřejného prostranství, kteří plní obdobné úkoly jako asistenti prevence kriminality ovšem s větším důrazem na úklid nepořádku,“ vysvětlil ředitel.

Díky praxi získané u městské policie se asistentům zvyšují následné šance na standardním trhu práce. V současném projektu již dva asistenti požádali o ukončení pracovního poměru, protože našli uplatnění v soukromém sektoru. „Je to jeden z dalších významných efektů tohoto projektu. Asistenty nahradí další zájemci, kteří se do projektu stále hlásí. V příštím roce počítáme s tím, že počet asistentů opět navýšíme ve spolupráci s děčínským úřadem práce, který tyto pracovní pozice dlouhodobě podporuje,“ doplnila primátorka Marie Blažková.

Projekt „Asistenti prevence kriminality v Děčíně“ je realizován prostřednictvím Evropského sociálního fondu z operačního programu Zaměstnanost. Celkové náklady tříletého projektu činí 8.689.750,- Kč, přičemž dotace pokryje 95% nákladů (8.255.262,50,- Kč), spoluúčast města činí 5% celkových nákladů (434.487,50,- Kč).