Asistenti prevence kriminality

Asistenti prevence kriminality se v Děčíně osvědčili

Už druhým rokem fungují v Děčíně asistenti prevence kriminality, kteří pomáhají městské policii s dohledem nad veřejným pořádkem. Asistenti působí zejména v lokalitách Staré Město, Boletice, Podmokly nebo v ulici Krátká, která patří dlouhodobě k nejproblémovějším místům na území města. Od začátku projektu působilo u městské policie celkem sedmnáct asistentů prevence kriminality.
„S jejich přičiněním se podařilo úspěšně vyřešit řadu problémů, které se týkaly zejména odkládání odpadků mimo sběrné nádoby nebo záležitosti týkající se rušení nočního klidu a problémů v oblasti občanského soužití. Asistenti také několikrát pomáhali lidem, které na ulici postihla náhlá nevolnost a bylo nutné přivolat lékařskou službu,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Dodal, že na práci asistentů dohlíží přímo v terénu vždy určený strážník – mentor asistentů. Ten stanovuje denní úkoly, poskytuje asistentům zpětnou vazbu a kontroluje výkon služby.
Předpokladem projektu bylo zaměstnat celkem sedmnáct asistentů prevence kriminality. Cíl se tedy podařilo splnit s dostatečným časovým předstihem. Několik asistentů již od městské policie odešlo a našlo si zaměstnání na standardním trhu práce. „Jeden z nich dokonce začal podnikat ve stavebnictví a zaměstnal jednoho ze svých bývalých kolegů,“ dodal Horák.
Projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně je hrazen převážně z prostředků Evropského sociálního fondu. Financování činnosti asistentů je díky dotaci zajištěno až do června roku 2020.

S dohledem pomáhá jedenáct asistentů prevence kriminality

Od počátku září zaměstnává městská policie jedenáct nových asistentů prevence kriminality a to v rámci projektu financovaného prostřednictvím Evropského sociálního fondu z operačního programu Zaměstnanost. Během prvních dnů absolvovali všichni asistenti povinné školení a postupně začínají působit v terénu.
„Jedná se částečně o stejné asistenty, kteří už u nás v minulosti působili a kteří mají určitou praxi, znalost prostředí a pracovních postupů. Celkem máme v tuto chvíli jedenáct asistentů, kteří jsou zařazeni do evropského projektu a pět dalších financujeme pomocí Úřadu práce,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Číst dále

Projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně uspěl

S dohledem nad veřejným pořádkem budou i v příštích třech letech městské policii pomáhat Asistenti prevence kriminality. Město uspělo se svou žádostí o dotaci, která bude financována prostřednictvím Integrovaných územních investic (ITI). Projekt je realizován prostřednictvím Evropského sociálního fondu z operačního programu Zaměstnanost. Celkové náklady projektu činí 8.689.750,- Kč, přičemž dotace pokryje 95% nákladů (8.255.262,50,- Kč), spoluúčast města činí 5% celkových nákladů (434.487,50,- Kč). Úvodní etapa projektu začne prvního července. Číst dále