Děti se učí od strážníků a policistů

V uplynulou středu 24. dubna ráno děti z Mateřské školky Kosmonautů v Děčíně – Březinách vřele uvítaly návštěvu místních policistů. S příjezdem zástupců Dopravního inspektorátu v Děčíně a Městské policie Děčín se pro ně otevřela fascinující příležitost.

Nejprve se děti seznámily s důležitými radami týkajícími se bezpečného pohybu v silničním provozu, jako je správné chování na přechodu pro chodce a využívání reflexních prvků. Jejich pozornost a zájem o téma byla patrná a do besedy se aktivně zapojovaly.

Policisté a strážníci se poté představili a detailně prezentovali svou práci. Na zahradě školky měly děti možnost prohlédnout si služební vozidlo a motocykl, a dokonce si vyzkoušet, jaké to je sedět v policejním vozidle či na motorce. Nechyběla ani zábava, kdy si mohly děti změřit svou rychlost běhu radarem.

Setkání nabídlo dětem příležitost prohlédnout si vybavení a služební vozidla městské policie a v přátelské atmosféře lépe porozumět úloze, kterou policisté i strážníci zastávají v našem městě.