Výroční zprávy

Městská policie Děčín každoročně zpacovává zprávu o činnosti za příslušný kalendářní rok. Zpráva o činnosti je předkládána radě a zastupitelstvu města. Dokument obsahuje základní informace o událostech předešlého roku, vybavení MP, prevenci kriminality, výslednost apod.