Kamerový systém

Kamerový systém je jedním z nejdůležitějších a nejefektivnějších nástrojů prevence kriminality. Kamerový systém provozuje Městská policie Děčín na základě §24b zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, podle kterého je městská policie oprávněna, je-li to potřebné k plnění jejích úkolů podle zákona o obecní policii nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných.

Kamerový systém obsluhují v nepřetržitém provozu strážníci městské policie nebo vyškolení civilní zaměstnanci s dlouholetou praxí. Záznamy z kamerového systému využívá v hojné míře i Policie České republiky při objasňování trestné činnosti, dopravních nehod a přestupků.

Kamerový systém je v Děčíně budován od roku 1997. Významným způsobem se systém daří rozšiřovat díky dotacím Ministerstva vnitra ČR nebo dotacím ze zdrojů Evropské unie. Město samozřejmě nespoléhá pouze na dotace, ale do údržby a rozvoje kamerového sysému investuje vlastní nemalé prostředky.

Správa a údržba kamerového systému je v gesci městské policie ve spolupráci s oddělením informatiky Magistrátu města Děčín.

Seznam kamerových bodů

1. dům č.p. 225 – ul. 28. Října, Děčín I
2. dům č.p. 216/11 – ul. Čs. Legií, Děčín IV
3. ul. Ruská – budova střední školy, Děčín IV
4. dům č.p. 183/19 – ul. Čsl. Mládeže, Děčín IV
5. dům č.p. 620 – ul. Podmokelská, Děčín IV
6. ul K.H. Borovského – budova základní školy, Děčín XXXII
7. dům č.p. 411 – ul. Pražská, Děčín XXXII
8. dům č.p. 358 – ul. Čsl. Partyzánů, Děčín XXXII
9. dům č.p. 1215 – ul. Karla Čapka, Děčín I
10. dům č.p. 101 – ul. Řetězová, Děčín I
11. dům č.p. 43 – ul. Prokopa Holého, Děčín IV
12. dům č.p. 1308 – ul. Pohraniční, Děčín I
13. dům č.p. 60 – ul. Oblouková, Děčín III
14. dům č.p. 1513/21 – ul. Krásnostudenecká, Děčín VI
15. sloup VO u zastávky MHD – ul. Želenická, Děčín VI
16. dům č.p. 277 – ul. Na Pěšině, Děčín IX
17. dům č.p. 256 – ul. Teplická, Děčín IX
18. ul. Kamenická – přechod u obchodního centra
19. dům č.p. 1336 – ul. Dvořákova, Děčín II
20. konečná MHD – nemocnice Děčín
21. sloup VO na křiž. ulic 28. října a Čsl. Armády
22. parkoviště u ZOO Děčín
23. dům č.p. 113/12 – ul. Řetězová, Děčín I
24. dům č.p. 36 – Husovo náměstí, Děčín IV
25. sloup VO na křiž. ulic. Dělnická a Krátká
26. sloup VO v ul. Studniční u č.p. 356, Děčín XXXII
27. sloup VO u č.p. 359, ul. Májová, Děčín XXXII
28. sloup VO u č.p. 390, ul. V Sídlišti, Děčín XXXII
29. dům č.p. 315 – ul. Přímá, Děčín XXXII
30. dům č.p. 1431/6 – ul. Školní, Děčín VI
31. sloup VO u terminálu Dopravního podniku města Děčína, Děčín IV
32. sloup VO – pěší zóna v ul. Křížová, Děčín I
33. sloup VO – u lékárny v ul. Vítězství, DCXXXII
34. sloup VO – křižovatka ul. Březová, Oblouková
35. sloup VO – ul. Žerotínova, DCIII
36. sloup VO – ulice Kosmonautů, DCXXVII
37. sloup VO – ulice Kosmonautů, DCXXVII
38. sloup VO – ulice Kosmonautů, DCXXVII
39. sloup VO – ulice Kosmonautů, DCXXVII
40. Zastávka MAD – ulice Tyršova, DCI
41. sloup VO – Revoluční náměstí, DCIV
42. sloup VO – sloup VO u zastávky MAD, DCIX
43. sloup VO – sloup VO u sportovní haly, DCV
44. dům č.p. 588 – ul. Bezručova, DCV

Kamerový systém – budovy Magistrátu města Děčín, Děčín 4

16 statických kamer – vnitřní prostory budovy magistrátu, místnost oddělení pro projednávání přestupků

Kamerový systém – budovy Magistrátu města Děčín, Děčín 1

4 statické kamery – vnitřní prostory budovy magistrátu

Kamerový systém – městská knihovna a informační centrum

6 statických kamer – vnitřní a vnější prostory knihovny a informačního centra

Kamerový systém – obytné domy v ul. Tržní a ul. Příbramská

8 statických kamer – vchody do objektů, vnitřní prostory

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů vás informujeme, že osobní údaje z kamerového systému zpracováváme na základě zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, za účelem ochrany bezpečnosti osob a majetku. Ukládáme je po dobu max. 14 dnů. Osobní údaje můžeme v odůvodněných případech poskytnout orgánům činným v trestním řízení nebo dalším zainteresovaným osobám pro naplnění účelu zpracování. Další informace dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů naleznete na www.mmdecin.cz/gdpr.

Mapa umístění kamerových bodů
(klikněte na jednotlivé kamery pro další detaily)