Ceník parkovného

Ceník za stání silničního motorového vozidla na vymezených místních komunikacích ve městě nebo jejich určených úsecích schválila rada města dne 12.7.2016 usnesením č. RM 16 13 29 01.

Uhradit parkovné lze v Děčíně třemi způsoby:

 

1.Platba prostřednictvím parkovacího automatu

 • do 30 minut stání: 5,- Kč
 • do 60 minut stání: 20,- Kč
 • každá další započatá hodina: 20,- Kč

 

2. Platba prostřednictvím krátké textové zprávy nebo prostřednictvím mobilní aplikace

 • do 60 minut stání: 20,- Kč
 • 2 hodiny: 40,- Kč
 • 3 hodiny: 60,- Kč
 • 4 hodiny: 80,- Kč
 • 1 den: 100,- Kč
 • 1 týden: 300,- Kč
 • každá další započatá hodina: 20,-Kč
 • Pozn.: Kratší interval než 1 hodina nelze prostřednictvím textové zprávy nebo mobilní aplikace uhradit.

 

3. Pořízení parkovací karty

 • do místa trvalého bydliště: 1.500,- Kč za 1 rok nebo 375,- Kč za čtvrtletí
 • do místa podnikání nebo zaměstnání: 2.400,- Kč za 1 rok nebo 600,- Kč za čtvrtletí
 • na všechny parkovací plochy na území města: 3.900,- Kč nebo 975,- Kč za čtvrtletí