Profil MP

Městská policie je podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Primárním úkolem městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo podle zvláštního zákona.

Městskou policii řídí primátor, plnění některých úkolů městské policie zajišťuje určený strážník – ředitel městské policie.

Městská policie Děčín má schválený počet pracovních míst sedmdesát. V tomto počtu jsou započítáni všichni strážníci i civilní zaměstnanci, kteří zabezpečují některé technické a administrativní práce a obsluha kamerového systému (více viz organizační struktura městské policie).

Kromě dohledu nad veřejným pořádkem zodpovídá městská policie za kompletní chod kamerového systému, správu parkovacích automatů na celém území města, chod komise prevence kriminality, realizaci projektů prevence kriminality apod. Hlavním spolupracujícím partnerem Městské policie Děčín je Policie ČR (hlídková služba, obvodní oddělení Děčín I a Děčín IV, dopravní inspektorát, služba kriminální policie a vyšetřování) a v případě mimořádných událostí Hasičský záchranný sbor a Zdravotnická záchranná služba. Městská policie dále spolupracuje s dalšími orgány veřejné moci – magistrát, soud, Probační a mediační služba atd.

Hlavním sídlem Městské policie Děčín je budova v ul. Na Valech č.p. 156 v Děčíně IV. Strážníci dále využívají služebny (odpočinkové místnosti) v Děčíně IX a Děčíně XXXII.

V případě plného stavu zaměstnanců a za ideálních podmínek (tj. doba, kdy není čerpána dovolená a žádný ze zaměstnanců nečerpá nemocenskou), sestavuje městská policie dvanáctihodinové směny v následujícím složení:

1x strážník – dozorčí služba

2x obsluha kamerového systému

1x pěší hlídka v Děčíně XXXII

1x pěší hlídka

3x autohlídka

Uvedený počet dvoučlenných hlídek plní úkoly městské policie na celém území statutárního města Děčín, tj. na rozloze 118 km2. Děčín tak svou rozlohou a počtem městských částí (celkem 35) patří k nejrozlehlejším městům v ČR.  Do uvedeného počtu strážníků ve službě nejsou započítáni asistenti prevence kriminality, kteří pomáhají s dohledem nad veřejným pořádkem v některých lokalitách Děčína. Pracovní pozice asistentů jsou vázány na dotační prostředky např. od Ministerstva vnitra ČR, Úřadu práce ČR, případně jiných zdrojů.