Přestupky

Pokud za stěračem svého vozidla objevíte lístek s nadpisem – Městská policie Děčín – Informace pro řidiče –  máte možnost se ve lhůtě 15 pracovních dnů dostavit k projednání přestupku na níže uvedené oddělení dopravních přestupků. V případě, že se v uvedené lhůtě nedostavíte, městská policie postoupí podezření ze spáchání přestupku příslušnému správnímu orgánu.

Oddělení dopravních přestupků

Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV
(přízemí budovy Magistrátu města Děčín)

Provozní doba:

Pondělí 8:00 – 12:00, 12:45 – 16:30
Úterý 8:00 – 12:00, 12:45 – 14:00
Středa 8:00 – 12:00, 12:45 – 16:30
Čtvrtek 8:00 – 12:00, 12:45 – 14:00
Pátek 8:00 – 12:00

Kontakty

Tel.: 412 593 323