Parkování

Povinnost platit parkovné se vztahuje pouze na všední dny a to v době od 07:00 do 18:00 hod. ve všech zpoplatněných zónách.

Stání silničního motorového vozidla je na některých místních komunikacích na území statutárního města Děčín zpoplatněno. Tzv. parkovné musí platit motoristé parkující v obou centrech města – v Děčíně 1 a Děčíně 4. Seznam komunikací, na kterých je stání umožněno pouze po uhrazení parkovného, je uveden v příslušném
nařízení města

Nařízení města, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, která lze užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu (parkovné), vydává město na základě §23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Účelem nařízení je, jak je ve zmíněné normě uvedeno, organizování dopravy na území obce. Komunikace, na kterých je stání zpoplatněno, jsou označeny dopravními značkami parkoviště a parkovacím automatem nebo zóna s dopravním omezením.

Uhradit parkovné lze v Děčíně třemi způsoby – platbou prostřednictvím parkovacího automatu, prostřednictvím mobilní aplikace nebo SMS zprávy zaslané z mobilního telefonu nebo zakoupením parkovací karty. Bližší podmínky jsou uvedeny v ceníku schváleném radou města.