Asistenti prevence kriminality

S žádostí o dotaci Děčín uspěl, asistenti prevence kriminality budou pokračovat

Od června letošního roku startuje nový projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně II, v rámci kterého budou vybraní asistenti pomáhat s dohledem nad veřejným pořádkem. Statutární město Děčín bylo se svou žádostí o dotaci úspěšné a činnost asistentů bude pokračovat až do roku 2022. Celkové náklady projektu (CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0014926) činí 4.324.375,- Kč, dotace pokryje 95% nákladů a pětiprocentní spoluúčast (216 218,75,- Kč) hradí město ze svého rozpočtu.

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost navazuje na úspěšný projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně, který funguje od roku 2018. Cílem projektu je zapojení vybraných jedinců do dohledu nad veřejným pořádkem. Asistenty v práci řídí a jejich práci kontroluje mentor z řad strážníků městské policie. K základním úkolům asistentů patří komunikace s problémovými jedinci i celými rodinami, dohled nad veřejným pořádkem a spolupráce při řešení některých přestupků. „V tomto ohledu asistenti intenzivně spolupracují s hlídkami v terénu. Řadu drobnějších záležitostí řeší sami v rámci své občanské autority, v případě závažnějších zjištění informují hlídku městské policie. Činnost asistentů patří k osvědčeným preventivním aktivitám, se kterými máme mnoho let zkušeností,“ uvedl ředitel městské policie Marcel Horák.

V první fázi projektu strážníci v terénu osloví potenciální zájemce o práci asistentů, následně čeká vybrané uchazeče vstupní školení, během léta pak začnou působit ve vybraných lokalitách.

Logo Operačního programu Zaměstnanost

Město uspělo s projektem na prevenci kriminality

Až do roku 2022 budou s dohledem nad veřejným pořádkem pomáhat asistenti prevence kriminality. Město uspělo se svou žádostí o dotaci na projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně II (reg. číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/13_048/0014926). Projekt bude financován prostřednictvím Integrované územní investice (ITI Ústecko Chomutovské aglomerace) a je realizován prostřednictvím Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Celkové náklady projektu činí 4.324.375,- Kč, přičemž dotace pokryje 95% nákladů (4.108.156,25,- Kč) a spoluúčast města činí 5% celkových nákladů (216.218,75,- Kč).

Projekt spočívá v zapojení vybraných jedinců do systému hlídkové služby organizované Městskou policií Děčín. Projekt navazuje na již osvědčené projekty v rámci prevence kriminality. „Asistenti prevence patří k ověřeným a funkčním aktivitám, se kterými máme řadu zkušeností a které se setkávají s pozitivní odezvou ze strany obyvatel města. Až do poloviny letošního roku je zajištěno financování asistentů v rámci stávajícího projektu Asistenti prevence kriminality v Děčíně a díky schválení dotace máme jistotu pokračování práce asistentů na další dvouleté období,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

Činnost asistentů řídí v terénu určení strážníci zařazení do oddělení prevence kriminality městské policie. Vedoucí asistentů jejich činnost pravidelně kontrolují, poskytují potřebnou zpětnou vazbu a vyhodnocují podněty zjištěné asistenty v lokalitách, kde působí. Činnost asistentů zahrnuje zejména dohled nad veřejným pořádkem, řešení problémů v oblasti občanského soužití, ale i spolupráci s jinými institucemi z oblasti sociálních služeb.

Logo OPZ

Z asistentů prevence se stala uznávaná a vyhledávaná služba

Řadu úspěšných zákroků si připsali během uplynulého období asistenti prevence kriminality, kteří působí v několika lokalitách Děčína. Za dobu fungování projektu se z asistentů stala uznávaná a vyhledávaná služba, kterou chce městská policie udržet i do budoucna.

Kromě běžného dohledu ve svěřených lokalitách a zejména v okolí základních škol řešili asistenti prevence kriminality i řadu závažnějších záležitostí. „Zmínit lze přivolání záchranné služby několika občanům, které postihly akutní zdravotní potíže, ale i záchranu dítěte, které vylezlo na parapet okna v jedenáctém patře,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Dodal, že asistenti dále spolupracovali na vyřešení řady přestupků zejména proti veřejnému pořádku. „Obyvatelé lokalit se na ně obracejí ve stále větší míře, což svědčí o postupném budování a prohlubování důvěry. Spolupráce s občany je pro nás v tomto ohledu klíčová a činnost asistentů vhodně doplňuje práci strážníků městské policie,“ doplnil ředitel.

Projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně, který je financován převážně z prostředků Evropského sociálního fondu, je naplánován do poloviny příštího roku. Vedení města a městské policie ale chce činnost asistentů zachovat v rámci navazujícího projektu minimálně na další dva roky.

Pracovní setkání asistentů prevence kriminality a mentorů v Děčíně

Zástupci sedmi měst, která v současné době zaměstnávají v řadách městské policie asistenty prevence kriminality v rámci projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, se setkali na pracovním jednání v Děčíně. Cílem setkání byla zejména výměna zkušeností při realizaci projektů zaměřených na činnost asistentů prevence kriminality a možnosti dalšího zefektivnění jejich práce. Tématem byla i problematika výběru vhodných uchazečů na pozice asistentů, role mentorů, kteří na práci asistentů dohlížejí nebo spolupráce mezi asistenty a strážníky městských policií. Projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně je hrazen převážně z prostředků Evropského sociálního fondu. Financování činnosti asistentů je díky dotaci zajištěno až do června roku 2020.

Asistenti prevence kriminality se v Děčíně osvědčili

Už druhým rokem fungují v Děčíně asistenti prevence kriminality, kteří pomáhají městské policii s dohledem nad veřejným pořádkem. Asistenti působí zejména v lokalitách Staré Město, Boletice, Podmokly nebo v ulici Krátká, která patří dlouhodobě k nejproblémovějším místům na území města. Od začátku projektu působilo u městské policie celkem sedmnáct asistentů prevence kriminality.
„S jejich přičiněním se podařilo úspěšně vyřešit řadu problémů, které se týkaly zejména odkládání odpadků mimo sběrné nádoby nebo záležitosti týkající se rušení nočního klidu a problémů v oblasti občanského soužití. Asistenti také několikrát pomáhali lidem, které na ulici postihla náhlá nevolnost a bylo nutné přivolat lékařskou službu,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Dodal, že na práci asistentů dohlíží přímo v terénu vždy určený strážník – mentor asistentů. Ten stanovuje denní úkoly, poskytuje asistentům zpětnou vazbu a kontroluje výkon služby.
Předpokladem projektu bylo zaměstnat celkem sedmnáct asistentů prevence kriminality. Cíl se tedy podařilo splnit s dostatečným časovým předstihem. Několik asistentů již od městské policie odešlo a našlo si zaměstnání na standardním trhu práce. „Jeden z nich dokonce začal podnikat ve stavebnictví a zaměstnal jednoho ze svých bývalých kolegů,“ dodal Horák.
Projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně je hrazen převážně z prostředků Evropského sociálního fondu. Financování činnosti asistentů je díky dotaci zajištěno až do června roku 2020.