Asistenti prevence kriminality

Z asistentů prevence se stala uznávaná a vyhledávaná služba

Řadu úspěšných zákroků si připsali během uplynulého období asistenti prevence kriminality, kteří působí v několika lokalitách Děčína. Za dobu fungování projektu se z asistentů stala uznávaná a vyhledávaná služba, kterou chce městská policie udržet i do budoucna.

Kromě běžného dohledu ve svěřených lokalitách a zejména v okolí základních škol řešili asistenti prevence kriminality i řadu závažnějších záležitostí. „Zmínit lze přivolání záchranné služby několika občanům, které postihly akutní zdravotní potíže, ale i záchranu dítěte, které vylezlo na parapet okna v jedenáctém patře,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Dodal, že asistenti dále spolupracovali na vyřešení řady přestupků zejména proti veřejnému pořádku. „Obyvatelé lokalit se na ně obracejí ve stále větší míře, což svědčí o postupném budování a prohlubování důvěry. Spolupráce s občany je pro nás v tomto ohledu klíčová a činnost asistentů vhodně doplňuje práci strážníků městské policie,“ doplnil ředitel.

Projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně, který je financován převážně z prostředků Evropského sociálního fondu, je naplánován do poloviny příštího roku. Vedení města a městské policie ale chce činnost asistentů zachovat v rámci navazujícího projektu minimálně na další dva roky.

Pracovní setkání asistentů prevence kriminality a mentorů v Děčíně

Zástupci sedmi měst, která v současné době zaměstnávají v řadách městské policie asistenty prevence kriminality v rámci projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, se setkali na pracovním jednání v Děčíně. Cílem setkání byla zejména výměna zkušeností při realizaci projektů zaměřených na činnost asistentů prevence kriminality a možnosti dalšího zefektivnění jejich práce. Tématem byla i problematika výběru vhodných uchazečů na pozice asistentů, role mentorů, kteří na práci asistentů dohlížejí nebo spolupráce mezi asistenty a strážníky městských policií. Projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně je hrazen převážně z prostředků Evropského sociálního fondu. Financování činnosti asistentů je díky dotaci zajištěno až do června roku 2020.

Asistenti prevence kriminality se v Děčíně osvědčili

Už druhým rokem fungují v Děčíně asistenti prevence kriminality, kteří pomáhají městské policii s dohledem nad veřejným pořádkem. Asistenti působí zejména v lokalitách Staré Město, Boletice, Podmokly nebo v ulici Krátká, která patří dlouhodobě k nejproblémovějším místům na území města. Od začátku projektu působilo u městské policie celkem sedmnáct asistentů prevence kriminality.
„S jejich přičiněním se podařilo úspěšně vyřešit řadu problémů, které se týkaly zejména odkládání odpadků mimo sběrné nádoby nebo záležitosti týkající se rušení nočního klidu a problémů v oblasti občanského soužití. Asistenti také několikrát pomáhali lidem, které na ulici postihla náhlá nevolnost a bylo nutné přivolat lékařskou službu,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Dodal, že na práci asistentů dohlíží přímo v terénu vždy určený strážník – mentor asistentů. Ten stanovuje denní úkoly, poskytuje asistentům zpětnou vazbu a kontroluje výkon služby.
Předpokladem projektu bylo zaměstnat celkem sedmnáct asistentů prevence kriminality. Cíl se tedy podařilo splnit s dostatečným časovým předstihem. Několik asistentů již od městské policie odešlo a našlo si zaměstnání na standardním trhu práce. „Jeden z nich dokonce začal podnikat ve stavebnictví a zaměstnal jednoho ze svých bývalých kolegů,“ dodal Horák.
Projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně je hrazen převážně z prostředků Evropského sociálního fondu. Financování činnosti asistentů je díky dotaci zajištěno až do června roku 2020.

S dohledem pomáhá jedenáct asistentů prevence kriminality

Od počátku září zaměstnává městská policie jedenáct nových asistentů prevence kriminality a to v rámci projektu financovaného prostřednictvím Evropského sociálního fondu z operačního programu Zaměstnanost. Během prvních dnů absolvovali všichni asistenti povinné školení a postupně začínají působit v terénu.
„Jedná se částečně o stejné asistenty, kteří už u nás v minulosti působili a kteří mají určitou praxi, znalost prostředí a pracovních postupů. Celkem máme v tuto chvíli jedenáct asistentů, kteří jsou zařazeni do evropského projektu a pět dalších financujeme pomocí Úřadu práce,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Číst dále