Autor: Tomáš Pavlík

Muž nakonec musel na záchytku

Během úterní služby strážníci přijali žádost o pomoc osobě, která bezvládně ležela na chodníku v ulici Tyršova. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o silně podnapilého muže a z alkoholového opojení ho probrala. Muž hlídce poděkoval a vysvětlil, že to s alkoholem jednoduše přehnal. Neuvědomil si svou míru a opil se tak, že na cestě domů usnul na chodníku. Pak se pokusil postavit na nohy, které ho v důsledku silné opilosti neunesly a upadl na zem. Pádem si muž způsobil poranění na hlavě. To jej naštvalo a ze všeho začal vinit hlídku. Situace na místě se vyhrotila až do pokusu o napadení hlídky. Muž byl následně převezen k lékařskému ošetření a byl umístěn do protialkoholní a toxikomanické záchytné stanice v Teplicích.

Test řidiče na drogy byl pozitivní

Strážníci během hlídkové činnosti na Starém městě v odpoledních hodinách na ulici Litoměřická zastavili vozidlo Volkswagen Passat. Během kontroly řidiče vzniklo podezření, že je pod vlivem návykových látek. Z toho důvodu byl proveden orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek, který vyšel jako pozitivní. Z tohoto důvodu strážníci na místo přivolali své kolegy z Policie České republiky a řidiče jim předali k dalším úkonům.

Napadali se pod vlivem alkoholu

Ve středu strážníci přijali oznámení rvačky v blízkosti děčínské knihovny. Po příjezdu na místo zjistili, že se zde vzájemně napadají děti ve věku okolo šestnácti let. Hlídka okamžitě zabránila dalšímu napadání a v rámci kontroly provedla dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu, která byla u většiny aktérů pozitivní. Strážníci z důvodu nízkého věku dětí věc předali Policii České republiky k následným úkonům.

Opilci poškodili dopravní značení

V úterý při kontrolní činnosti v pozdních večerních hodinách v ulici Pivovarská si hlídka strážníků všimla dvou mužů, kteří se pokoušeli vyvrátit dopravní značku. Jako důvod svého jednání uvedli, že jsou hodně opilí a v ten daný moment jim to přišlo jako skvělý nápad. Svůj postoj přehodnotili poté, co na místo dorazila hlídka Policie ČR, která řešení události převzala.

Strážníci řešili napadení nezletilého chlapce v Podmoklech

V pátek v odpoledních hodinách strážníci řešili napadení patnáctiletého chlapce skupinkou mladistvých. Ke slovnímu a poté fyzickému napadení došlo u obchodního domu v Děčíně IV. Svědci události ihned napadení oznámili na linku 156. Hlídka strážníků podezřelé zadržela během několika minut. Událost si k dořešení převzala Policie České republiky.