Úspěšný projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně se osvědčil

Projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně se postupně chýlí ke konci. Je naplánován do 30. 6. 2020, ale protože se osvědčil, podařilo se zajistit jeho pokračování a činnost asistentů na území města tak bude s podporou Evropského sociálního fondu pokračovat i v dalších letech.

Hlavním cílem projektu Asistenti prevence kriminality v Děčíně bylo pomáhat s dohledem nad veřejným pořádkem s důrazem na působení v sociálně vyloučených a dalších rizikových lokalitách, ve kterých se jeho realizací daří eliminovat řadu nežádoucích jevů.

Asistenti byli vybíráni z řad obyvatel rizikových lokalit se základním požadavkem výborné místní a zejména osobní znalosti, kterou ve své práci nutně potřebují. Za dobu trvání projektu od roku 2017 prošlo řadami asistentů prevence kriminality celkem 31 osob. Někteří z nich po ukončení práce na pozici asistenta našli jiné uplatnění na standardním trhu práce, dva z asistentů pak zahájili samostatně výdělečnou činnost.
Asistenti se významně podíleli na řešení protiprávního jednání různého druhu a zaměřovali se na dlouhodobě obtížně řešitelné problémy zejména v oblasti občanského soužití. Po dobu projektu iniciovali řešení protiprávního jednání celkem v 576 případech. U přestupků v dopravě (hlavně u vozidel zaparkovaných tak, že bránily svozu odpadu ze sběrných nádob v sídlišti Boletice n/L) přivolali asistenti hlídku městské policie celkem ve 127 případech. V oblasti veřejného pořádku byla asistenty přivolána hlídka strážníků ve 102 případech, v 58 případech asistenti zjistili porušení vyhlášky města. Při řešení přestupků proti občanskému soužití asistenti přivolávali pomoc hlídky MP ve 240 případech. Při majetkovém protiprávním jednaní byla jimi přivolána hlídka MP, nebo PČR celkem v 82 případech. Ve statistice činnosti asistentů je rovněž významnou položkou zjištění podezření ze spáchání trestného činu, které asistenti oznamovali Policii ČR celkem v 25 případech. Celkový počet kontrol a nahlášených událostí zjištěných a řešených přímo asistenty dosáhl čísla 1540. Do statistiky se nezařazují méně závažné události, které asistenti vyřešili domluvou v rámci své občanské autority. Opomenout nelze dvanáct případů, ve kterých asistenti přivolali záchrannou službu lidem postiženými náhlými zdravotními problémy, kterým asistenti poskytli první pomoc.

„Asistenti prevence jsou osvědčenou a fungující aktivitou, se kterou máme již mnoho let pozitivní zkušenosti. V různých formách asistenti v Děčíně fungují již od roku 2009. Nejde jen o pomoc v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem, ale i o zvýšení uplatnitelnosti bývalých asistentů na trhu práce, což je velmi žádoucí efekt tohoto projektu. Aktivity asistentů budeme v rámci možností podporovat i nadále,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

Projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně (registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0007206) byl realizován od 1.6.2017 do 30.6.2020. Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 8.689.750,- Kč, z toho 95% pokryje dotace Evropského sociálního fondu.