Elektroodpad odhodil do běžné popelnice

Obsluha kamerového systému zaznamenala muže, který se v Boleticích nad Labem neoprávněně zbavoval elektroodpadu tím, že jej vyhazoval do tamních sběrných nádob na komunální odpad. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že se ve sběrných nádobách nachází větší množství monitorů, tiskáren a rádií. Díky popisu z kamerového systému se strážníkům podařilo dopátrat muže, který věci do sběrných nádob umístil a vysvětlili mu, že dle zákona o odpadech se zbavit elektrozařízení pocházejícího z domácností nebo elektroodpadu smí jeho držitel jen jeho předáním zpracovateli, nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru. Muž se ke svému jednání přiznal a přislíbil, že je ze sběrných nádob vyndá a odveze do sběrného dvora, což následně učinil. Strážníci celou věc zadokumentovali a pro podezření z přestupkového jednání předali příslušnému správnímu orgánu.