Žena se pokoušela napadnout strážníky

V úterý Policie České republiky požádala hlídku strážníků o pomoc při předvedení osoby na místní obvodní oddělení. Jednalo se o ženu, která se chovala nebezpečně tím, že v opilosti vstupovala do vozovky a ohrožovala tak bezpečnost a plynulost silničního provozu. Po ukončení převozu, když žena vystupovala z vozidla, napadla znenadání hlídku a pokusila se o útěk. Pro její agresivní chování museli strážníci použít donucovací prostředky a ženě přiložit pouta, aby tak zamezili jejímu dalšímu pokusu o útok. Po tomto zákroku byla žena předána policistům, kteří ve věci provedli další úkony.