Projekty

Kamerový systém je jedním z nejdůležitějších a nejefektivnějších nástrojů prevence kriminality. Kamerový systém provozuje Městská policie Děčín na základě §24b zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, podle kterého je městská policie oprávněna, je-li to potřebné k plnění jejích úkolů podle zákona o obecní policii nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných.

Kamerový systém obsluhují v nepřetržitém provozu strážníci městské policie nebo vyškolení civilní zaměstnanci s dlouholetou praxí. Záznamy z kamerového systému využívá v hojné míře i Policie České republiky při objasňování trestné činnosti, dopravních nehod a přestupků.

Kamerový systém je v Děčíně budován od roku 1997. Významným způsobem se systém daří rozšiřovat díky dotacím Ministerstva vnitra ČR nebo dotacím ze zdrojů Evropské unie. Město samozřejmě nespoléhá pouze na dotace, ale do údržby a rozvoje kamerového sysému investuje vlastní nemalé prostředky.

Správa a údržba kamerového systému je v gesci městské policie ve spolupráci s oddělením informatiky Magistrátu města Děčín.

 

Seznam kamerových bodů

1. dům č.p. 225 – ul. 28. Října, Děčín I
2. dům č.p. 216/11 – ul. Čs. Legií, Děčín IV
3. ul. Ruská – budova střední školy, Děčín IV
4. dům č.p. 183/19  – ul. Čsl. Mládeže, Děčín IV
5. dům č.p. 620 – ul. Podmokelská, Děčín IV
6. ul K.H. Borovského – budova základní školy, Děčín XXXII
7. dům č.p. 411 – ul. Pražská, Děčín XXXII
8. dům č.p. 358 – ul. Čsl. Partyzánů, Děčín XXXII
9. dům č.p. 1215 – ul. Karla Čapka, Děčín I
10. dům č.p. 101 – ul. Řetězová, Děčín I
11. dům č.p. 43 – ul. Prokopa Holého, Děčín IV
12. dům č.p. 1308 – ul. Pohraniční, Děčín I
13. dům č.p. 60 – ul. Oblouková, Děčín III
14. dům č.p. 1513/21 – ul. Krásnostudenecká, Děčín VI
15. sloup VO u zastávky MHD – ul. Želenická, Děčín VI
16. dům č.p. 277 – ul. Na Pěšině, Děčín IX
17. dům č.p. 256 – ul. Teplická, Děčín IX

 

Mapa umístění kamerových bodů
(klikněte na jednotlivé kamery pro další detaily)