Měsíc: Srpen 2023

Podnapilá žena dělala problémy na hlavním vlakovém nádraží

V sobotu v ranních hodinách byli strážníci městské policie přivoláni na hlavní vlakové nádraží, aby řešili incident s podnapilou ženou, která kouřila cigaretu na místě, kde je kouření zakázáno.

Žena i před strážníky odmítala cigaretu uhasit, navíc začala mít nevhodné poznámky na adresu člena ochranné služby. Aby se předešlo incidentu byla z vnitřních prostor strážníky vykázána. Za její nelegitimní chování ji byla udělena pouta ve výši jeden tisíc korun.

Podnapilý řidič svou nebezpečnou jízdou pod vlivem návykové látky způsobil škody v sídlišti v Březinách

Hlídka městské policie rychle zasáhla poté, co obdržela oznámení o nehodě, která se stala na sídlišti v ulici Kosmonautů. Incident, který měl potenciál způsobit vážné škody a ohrozit životy, vyžadoval okamžitou reakci ze strany strážníků.

Hlídka městské policie obdržela oznámení o vozidle, které se nebezpečně pohybovalo po sídlišti a způsobilo poškození několika zaparkovaných vozidel a dopravního značení. Zpráva naznačovala, že řidič byl pravděpodobně pod vlivem alkoholu. Tato událost okamžitě spustila akci ze strany městských strážníků.

Strážníci, kteří byli ve službě, dorazili na místo nehody během několika minut od obdržení oznámení. Jejich prioritou bylo zajistit bezpečnost v oblasti a zabránit dalším škodám. Při příjezdu na místo zaregistrovali nabouranou skříň vysokého elektrického napětí a několik desítek metrů za ní zaparkované podezřelé vozidlo se dvěma muži.

Strážníci provedli u řidiče test na přítomnost alkoholu v dechu, který jednoznačně potvrdil, že řidič byl podnapilý. Následně pořídili fotodokumentaci škod. Nashromážděné důkazy potřebné pro další právní kroky spolu s řidičem předali Policii České republiky k dalšímu řízení.

Opilý muž napadl na ulici svou partnerku

Ze soboty na neděli ve večerních hodinách v ulici Želenická došlo k rušení nočního klidu. Hlášení od občanů naznačovalo hádku tří osob – matky, dcery a jejího druha. Všichni zúčastnění byli zjevně pod vlivem alkoholu, což situaci dále komplikovalo.

Po příjezdu hlídky městské policie na místo se druh začal chovat agresivně a fyzicky napadal partnerku, což vyvolalo ještě větší střet mezi ním, matkou a dcerou.

Přítomní strážníci museli situaci zvládnout s klidem a profesionálním přístupem a nejprve se snažili situaci uklidnit. Bohužel jejich přístup nerespektoval opilý muž a namísto zklidnění zvolil zcela opačný přístup. Díky vysoké míře agresivity vůči ženě a zasahujícím strážníkům mu posléze musela být přiložena pouta a byl převezen na místní obvodní oddělení Policie České republiky k následným úkonům.

Bývalý nájemník zaneřádil veřejný prostor před domem

Dnešní článek se zabývá situacemi, které se stávají bohužel stále častěji – nevhodným jednáním nájemníků při vystěhování z bytu, které má negativní dopad na veřejné prostranství. Jedná se o případ, kdy nájemník nechá po svém odchodu nepořádek před domem, konkrétně u popelnic, což narušuje pořádek a estetický vzhled dané lokality.

Takové chování je nejen neohleduplné vůči ostatním obyvatelům, ale může také porušovat místní předpisy týkající se správy odpadu a veřejného prostoru. Důsledkem takového počínání může být pokuta nebo projednání ve správním řízení.

Obdobného jednání se dle svědků bytového domu měl dopustit i bývalý nájemník, který k popelnicím v ulici Ústecká umístil kusy nábytku a molitanové matrace. Strážníci na místě pečlivě zadokumentovali výpovědi svědků a včetně fotodokumentace celou věc předali příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Výchova k odpovědnému nakládání s odpady a respektování veřejného prostoru je důležitá nejen pro nájemníky, ale pro všechny občany. Vytváření příjemného a čistého prostředí je společným úkolem, který nám umožňuje žít v pohodlném a udržitelném městě.