Měsíc: Květen 2024

Boletická hlídka zadržela osobu v pátrání

Dne 22. května 2024 v podvečer při běžné hlídkové činnosti v ulici Verneřická v Děčíně – Boleticích nad Labem, si hlídka městské policie všimla osoby odpovídající popisu hledaného jedince. Strážníci osobu vyzvali, aby se zastavila a následovala je k vozidlu. Osoba se však dala na útěk směrem do ulice Hrdinů. Po krátké honičce byla strážníky dostihnuta a následně jí byla nasazena služební pouta podle zákona o obecní policii, aby se zabránilo dalšímu útěku.

Ověření prostřednictvím operačního střediska městské policie potvrdilo, že se skutečně jednalo o hledanou osobu. Zadržený byl poté předán Policii České republiky k dalším úkonům.

Děti se učí od strážníků a policistů

V uplynulou středu 24. dubna ráno děti z Mateřské školky Kosmonautů v Děčíně – Březinách vřele uvítaly návštěvu místních policistů. S příjezdem zástupců Dopravního inspektorátu v Děčíně a Městské policie Děčín se pro ně otevřela fascinující příležitost.

Nejprve se děti seznámily s důležitými radami týkajícími se bezpečného pohybu v silničním provozu, jako je správné chování na přechodu pro chodce a využívání reflexních prvků. Jejich pozornost a zájem o téma byla patrná a do besedy se aktivně zapojovaly.

Policisté a strážníci se poté představili a detailně prezentovali svou práci. Na zahradě školky měly děti možnost prohlédnout si služební vozidlo a motocykl, a dokonce si vyzkoušet, jaké to je sedět v policejním vozidle či na motorce. Nechyběla ani zábava, kdy si mohly děti změřit svou rychlost běhu radarem.

Setkání nabídlo dětem příležitost prohlédnout si vybavení a služební vozidla městské policie a v přátelské atmosféře lépe porozumět úloze, kterou policisté i strážníci zastávají v našem městě.