Městská policie Děčín navštívila základní školu v Dolních Habarticích

V úterý navštívili příslušníci Městské policie Děčín základní školu v Dolních Habarticích. Cílem této návštěvy bylo přiblížit dětem práci městské policie, představit hlídku psovodů a jejich služebního psa, a zvýšit povědomí o důležitých tématech souvisejících s bezpečností.

Akce začala dynamickou ukázkou dovedností služebního psa. Děti sledovaly s nadšením, jak pes poslušně reaguje na pokyny svého psovoda, demonstruje různé cviky a simulované zásahy. Tato část programu byla nejen zábavná, ale také poučná, protože děti měly možnost vidět, jak může být policejní pes neocenitelným pomocníkem při zajišťování bezpečnosti.

Po ukázce následovala krátká beseda s dětmi, kterou vedli členové městské policie. Hlavním tématem diskuse byla prevence nebezpečného chování a ochrana před riziky spojenými s drogami. Policisté varovali děti před nebezpečím odhozených injekčních stříkaček, které mohou objevit na zemi, a vysvětlili, jak by měly v takových situacích správně reagovat.

Dalším důležitým bodem besedy byla bezpečnost ve veřejném prostoru. Strážníci dětem vysvětlili, jak rozpoznat bezpečné osoby a jak se správně chovat, pokud se ocitnou v situaci, kdy potřebují pomoc. Děti byly poučeny o tom, na koho se mohou obrátit, a jakým způsobem mají požádat o pomoc.

Návštěva městské policie byla dětmi přijata velmi pozitivně. Aktivně se zapojovaly do diskuse, kladly otázky a projevovaly velký zájem o předvedené dovednosti služebního psa. „Bylo skvělé vidět, jak děti reagují na našeho psa a jak pozorně naslouchají našim radám,“ řekl jeden ze strážníků.