Za odhozené pneumatiky byla udělena sankce

Ve čtvrtek se s žádostí o pomoc na městskou policii obrátil oznamovatel poté, co objevil pohozené pneumatiky v ulici Bynovská. Hlídka, která dorazila na místo události, rychle zjistila, že na pneumatikách je jméno majitelky, kterou díky dostupným evidencím následně kontaktovala.

Majitelka ale strážníkům sdělila, že vozidlo, ke kterému pneumatiky patřily, prodala novému majiteli předchozího dne. Strážníkům se podařilo dohledat i nového majitele a za znečištění veřejného prostoru mu udělili pokutu, kterou ihned na místě zaplatil. Následně odhozené pneumatiky z místa odvezl do sběrného dvora.