Měsíc: Duben 2021

Zákaz řízení muž ignoroval

Během hlídkové činnosti v Boleticích nad Labem v ulici Májová si hlídka strážníků všimla vozidla řízeného mužem, o kterém na základě místní znalosti ví, že má soudem udělený platný zákaz řízení motorových vozidel. Na základě tohoto podezření vozidlo strážníci zastavili a provedli kontrolu řidiče. Ten předložil pouze osvědčení o registraci vozidla a dodal, že řidičský průkaz nevlastní, následně se s hlídkou odmítal dál bavit. Pro podezření z protiprávního jednání byla na místo přivolána hlídka Policie České republiky, která si celou věc převzala do vlastní kompetence.

Nábytek házeli z oken na ulici

V sobotu v ranních hodinách boletičtí strážníci přijali oznámení upozorňující na nebezpečí úrazu před panelovým domem v ulici Čsl. Partyzánů v důsledku vyhazovaného nábytku z okna tamního bytu. Když hlídka dorazila na místo, spatřila hromadu rozbitého nábytku, který svým vzhledem a charakterem poškození, odpovídal pádu z výšky. Strážníci se následně spojili s muži, kteří prováděli stěhovaní a tito jim uvedli, že v žádném případě nic z okna nevyhazují a vše poctivě stěhují za použití výtahu před dům. K věci se následně vyjádřil i oznamovatel celé události a ten jednoznačně potvrdil to, že muži nábytek bezohledně vyhazovali z druhého poschodí. Hlídka vše na místě zadokumentovala a pro podezření z přestupkového jednání věc postoupila správnímu orgánu.

Zákaz řízení mladík nerespektoval

V pondělí při hlídkové činnosti si strážníci povšimli zaparkovaného vozidla v zákazu vjezdu. U vozidla stáli tři muži, kteří strážníkům uvedli, že auto zde zaparkoval jejich kamarád, který musel nutně odejít pryč. Po chvilce se ze skupinky vyčlenil jeden muž, který strážníkům nabídl, že případnou pokutu, plynoucí ze zákazu vjezdu „by vzal za kamaráda na sebe“. Strážníci si však lustrací osob zjistili, že právě tento muž má vyslovený platný zákaz řízení motorových vozidel a pojali podezření, že právě on s vozidlem na místo přijel. Požádali obsluhu kamerového systému, aby auto sledovala a z místa odjeli. Po krátké chvíli, jim byla předána informace, že se vozidlo rozjelo směrem do Podmokel. Zde hlídka vozidlo zastavila. Řidičem byl skutečně muž, který s nimi před okamžikem hovořil a nabízel se k vyřešení přestupku za kamaráda. Z důvodu podezření na protiprávní jednání byla na místo přivolaná Policie České republiky, která si muže převzala k následujícím úkonům.

Muž chtěl pod vlivem drog spáchat sebevraždu

V pondělí ve večerních hodinách strážníci zachránili sebevraha. Vše začalo rutinní hlídkovou činností, během které si strážníci povšimli muže stojícího uprostřed vozovky před budovou hlavního nádraží. Z důvodu zachování bezpečnosti hlídka zastavila dopravu a muže vyzvala, aby opustil vozovku. Ten pouze stroze odpověděl: „Přeji si zemřít a chci, aby mě zde někdo srazil.“ Hlídka dále na nic nečekala a za použití donucovacích prostředků muže odvedla do bezpečí. Test prokázal, že muž jednal pod vlivem psychotropních látek. Muže si převzala záchranná služba.

Opilci obtěžovali kolemjdoucí

Děčínští strážníci v pátek v podvečerních hodinách zasahovali proti skupině mužů, kteří se váleli na zemi u obchodního centra v Děčíně IV a v opilosti hrubě pokřikovali na kolemjdoucí občany. Zásah se nakonec obešel bez použití donucovacích prostředků, nicméně dvěma mužům strážníci udělili pokutu za porušování veřejného pořádku. Jednání třetího muže bylo zadokumentováno a postoupeno správnímu orgánu. Následně muži z místa odešli.