Zákaz řízení mladík nerespektoval

V pondělí při hlídkové činnosti si strážníci povšimli zaparkovaného vozidla v zákazu vjezdu. U vozidla stáli tři muži, kteří strážníkům uvedli, že auto zde zaparkoval jejich kamarád, který musel nutně odejít pryč. Po chvilce se ze skupinky vyčlenil jeden muž, který strážníkům nabídl, že případnou pokutu, plynoucí ze zákazu vjezdu „by vzal za kamaráda na sebe“. Strážníci si však lustrací osob zjistili, že právě tento muž má vyslovený platný zákaz řízení motorových vozidel a pojali podezření, že právě on s vozidlem na místo přijel. Požádali obsluhu kamerového systému, aby auto sledovala a z místa odjeli. Po krátké chvíli, jim byla předána informace, že se vozidlo rozjelo směrem do Podmokel. Zde hlídka vozidlo zastavila. Řidičem byl skutečně muž, který s nimi před okamžikem hovořil a nabízel se k vyřešení přestupku za kamaráda. Z důvodu podezření na protiprávní jednání byla na místo přivolaná Policie České republiky, která si muže převzala k následujícím úkonům.