Den: 21.6.2024

Beseda o bezpečnosti a prohlídka služebního vozidla se žáky druhé třídy

Minulý týden měli žáci druhé třídy Základní školy Komenského možnost nahlédnout do světa městské policie přímo ve své třídě. Díky iniciativě místních strážníků se uskutečnila beseda zaměřená na prevenci obecné kriminality.

Během besedy strážníci představili žákům základní zásady bezpečnosti a prevence, které by měl znát každý občan. Dětem vysvětlili, jak se chránit před nebezpečnými situacemi a jaké kroky podniknout v případě potřeby pomoci. Kromě teoretických informací měli žáci jedinečnou možnost prohlédnout si služební vozidlo městské policie, což pro mnohé z nich byl nezapomenutelný zážitek.

Beseda získala u žáků velkou odezvu a zvědavost, a děti si odnesly nové znalosti, které jim mohou pomoci v budoucím životě.