Agresivní muž se pokoušel napadnout hlídku

Ve večerních pátečních hodinách obdržela operační služba městské policie stížnost týkající se rušení nočního klidu v ulici Tovární v Boleticích. Hlídka po příjezdu na místo spatřila skupinku osob, která na zahradě za domem při hlasité reprodukované hudbě popíjela alkohol a chovala se velmi hlučně. Ze skupinky se oddělil muž, který strážníkům sdělil, že je majitel pozemku a osoba odpovědná za večírek.

Během projednávání celé věci se muž začal ke strážníkům chovat arogantně, slovně je urážet a vyhrožovat jim. Když si tohoto jednání všimla mladá žena stojící ve skupince s ostatními lidmi, přišla ke strážníkům a nabídla jim, že by s ní strážníci věc mohli projednat na ulici před domem, kde bude klid. Současně přislíbila zklidnění celé oslavy. Bohužel opilý muž trval na tom, že půjde na ulici také. Zde pak začal strážníky opět slovně urážet. Své výhružky během několika okamžiků proměnil ve skutečnost a pokusil se do obličeje udeřit jednoho z přítomných strážníků. Vzhledem ke zkušenostem podobné jednání strážníci očekávali. Útok nenechali zajít daleko a muže za pomoci donucovacích prostředků svedli na zem, kde mu spoutali ruce. Následně pak zavolali hlídku Policie České republiky, která řešení záležitosti na místě převzala.