Alkohol prodali nezletilým

Při hlídkové činnosti v pátek v ulici Ruská strážníci kontrolovali dvě osoby, které na veřejnosti popíjely alkoholické nápoje. Při ověření totožnosti vyšlo najevo, že kontrolovaní nejsou zletilí. Jelikož nezletilci porušili svým jednáním ustanovení obecně závazné vyhlášky města Děčín, která zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejnosti, udělili jim strážníci pokutu příkazem na místě. Po tomto úkonu hlídka zkontrolovala nedaleký obchod s potravinami. Zde se dotázali obsluhy, zdali neprodala alkohol dvěma nezletilým mužům. Obsluha se k prodeji přiznala. Hlídka celou věc zadokumentovala a pro podezření z přestupkového jednání předala příslušnému správním orgánu.