Asistenti prevence kriminality se v Děčíně osvědčili

Už druhým rokem fungují v Děčíně asistenti prevence kriminality, kteří pomáhají městské policii s dohledem nad veřejným pořádkem. Asistenti působí zejména v lokalitách Staré Město, Boletice, Podmokly nebo v ulici Krátká, která patří dlouhodobě k nejproblémovějším místům na území města. Od začátku projektu působilo u městské policie celkem sedmnáct asistentů prevence kriminality.
„S jejich přičiněním se podařilo úspěšně vyřešit řadu problémů, které se týkaly zejména odkládání odpadků mimo sběrné nádoby nebo záležitosti týkající se rušení nočního klidu a problémů v oblasti občanského soužití. Asistenti také několikrát pomáhali lidem, které na ulici postihla náhlá nevolnost a bylo nutné přivolat lékařskou službu,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Dodal, že na práci asistentů dohlíží přímo v terénu vždy určený strážník – mentor asistentů. Ten stanovuje denní úkoly, poskytuje asistentům zpětnou vazbu a kontroluje výkon služby.
Předpokladem projektu bylo zaměstnat celkem sedmnáct asistentů prevence kriminality. Cíl se tedy podařilo splnit s dostatečným časovým předstihem. Několik asistentů již od městské policie odešlo a našlo si zaměstnání na standardním trhu práce. „Jeden z nich dokonce začal podnikat ve stavebnictví a zaměstnal jednoho ze svých bývalých kolegů,“ dodal Horák.
Projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně je hrazen převážně z prostředků Evropského sociálního fondu. Financování činnosti asistentů je díky dotaci zajištěno až do června roku 2020.