Hlídka pomohla se zakrytím studny

Nebezpečí úrazu u cyklostezky v Děčíně 32 nahlásil městské policii jeden z kolemjdoucích. Hlídka na místě zjistila, že někdo odkryl studnu a hrozí tak nebezpečí pádu do studny. Hlídky městské policie studnu zakryly betonovým víkem, které leželo kousek od místa nahlášené události.