Injekční stříkačku hlídka odklidila

Na použitou injekční stříkačku, o kterou by se někdo mohl zranit, upozornil strážníky muž z Děčína 2. Hlídka na místě zajistila uložení stříkačky do speciálního boxu a zajistila její bezpečnou likvidaci.