Ke kácení stromu neměl muž povolení

Ve středu v ranních hodinách přijala operační služba oznámení týkající se neoprávněného kácení stromu v ulici Sněžnická. Oznamovatel uvedl, že ze sousedního pozemku, který je ve vlastnictví Statutárního města Děčín, slyšel motorovou pilu. Když vyšel na zahradu, uviděl muže, který se pokouší pokácet strom. Okřikl jej, načež muž zamaskoval čerstvý řez trávou a z místa odjel. K získání totožnosti „samozvaného těžaře dříví“ značně pomohlo to, že jej oznamovatel osobně znal. Celou věc strážníci zadokumentovali a pro podezření z protiprávního jednání předali příslušnému odboru Magistrátu města Děčín.