Kouřem zamořil celé okolí

Ve středu byli strážníci vysláni na oznámení občana do zahrádkářské kolonie Děčíně VII z důvodu nesnesitelného kouře, který zamořoval okolí. Hlídka na místě zjistila, že zde muž pálí zelené smrkové větve. Strážníci muže poučili, že se tímto jednáním dopouští přestupku a vyzvali ho k okamžitému uhašení ohně, což učinil. Hlídka vše zadokumentovala a předala příslušnému správnímu orgánu k dořešení.