Krizová opatření ignorovali

Tajný mejdan odhalili boletičtí strážníci během kontroly zaměřené na dodržování protiepidemických nařízení. V Boleticích nad Labem se v podvečerních hodinách v suterénu panelového domu uskutečnila tajná oslava narozenin. Na akci bylo přítomno sedmnáct osob, kdy nejstarší bylo padesát čtyři a nejmladší teprve deset let. Takové akce jsou přitom za současné situace zcela zakázané. Po ukončení všech úkonů ze strany strážníků byli všichni zúčastnění vyzváni, aby v oslavě nepokračovali a rozešli se do místa svého trvalého bydliště. Výzvu všichni uposlechli a pokojně se rozešli. Pro podezření z několika protiprávních jednání byla věc postoupena správnímu orgánu.