Majitele psa čeká pokuta

Strážníci řešili v ulici Jílovská usmrcené srnče, které zakousl volně pobíhající pes. Na místě jednání byli přítomni správce lesa i majitel psa. Po zajištění důkazů strážníci na místo přivolali i Policii České republiky, která si věc následně převzala do vlastní kompetence. Za nedodržení povinnosti vyplývající ze zákona hrozí majiteli psa ve správním řízení pokuta.