Majitele psa čeká pokuta

V neděli při kontrolní činnosti si hlídka strážníků všimla muže se psem, který zrovna vykonával svou potřebu. I přes to, že muž si strážníků všiml, exkrement po psovi neuklidil a z místa se snažil odejít. Po několika metrech jej hlídka zastavila a vysvětlila mu, že vlastníci psa jsou dle zákona povinni výkaly po svých psech uklízet, pakliže tak neučiní mohou se dopustit přestupkového jednání ve smyslu znečistění veřejného prostranství, které je zanesené v zákoně o některých přestupcích. Z tohoto důvodu hlídka věc zadokumentovala a předala správnímu orgánu.