Městská policie Děčín hledá nové zájemce o práci asistentů prevence kriminality

MP Děčín - Městská policie Děčín hledá nové zájemce o práci asistentů prevence kriminalityMěstská policie Děčín hledá nové vhodné adepty na pozice asistentů prevence kriminality. Projekt Asistent prevence kriminality funguje v Děčíně již čtvrtým rokem a byl podpořen prostředky z Evropského sociálního fondu. Volné je v současné době jedno místo asistenta prevence kriminality.

Zájemce o práci asistenta prevence kriminality doručí nejpozději do 27.12.2013 dotazník a sepsaný motivační dopis podle stanoveného vzoru. Dotazníky a vzory motivačních dopisů jsou zájemcům k dispozici v sídle Městské policie Děčín na adrese Na Valech 156/6, Děčín IV a jsou také ke stažení na webu městské policie (mp.mmdecin.cz). Zájemce o práci asistenta musí disponovat zejména dostatečnou znalostí prostředí sociálně vyloučené lokality a osobní znalostí jejích obyvatel. Zájemci, které vybere komise, pak absolvují vstupní vzdělávání a zkoušku odborné způsobilosti.

Výběrové řízení je dvoukolové. V prvním kole hodnotí tříčlenná komise doručené dokumenty, úspěšným uchazečům bude následně sdělen termín osobního pohovoru.
V případě nejasností s vyplňováním požadovaných dokumentů se mohou zájemci o práci asistentů prevence kriminality obrátit na mentora asistentů prevence kriminality Jaroslava Rychnovského, tel. 412 593 363, email: jaroslav.rychnovsky@mmdecin.cz.