Muž nezvládl konzumaci alkoholu

Krátce po desáté hodině večer byla hlídka městské policie vyslána do ulice Prokopa Holého, kde se podle oznámení občana měl nacházet ležící muž pod vlivem alkoholu. Strážníci na místě kontaktovali padesátiletého zjevně opilého muže, který vzbuzoval veřejné pohoršení. K hlídce se choval velmi arogantně a odmítl jakkoli spolupracovat. Strážníci záležitost zadokumentovali a předali k dořešení příslušnému správnímu orgánu Magistrátu města Děčín.