Muži rušili noční klid, na výtky reagovali agresivně

V neděli ve večerních hodinách hlídka strážníků řešila rušení nočního klidu před panelovým domem v ulici Jezdecká v městské části Staré Město. Zde se nacházeli tři muži, kteří konzumovali alkoholické nápoje, byli hluční a na žádosti ostatních obyvatel, aby se uklidnili, nedbali a reagovali výhružkami. Strážníci mužům vysvětlili, že se dopouští protiprávního jednání a z místa je vykázali. Na to ale nechtěl přistoupit jeden muž ze skupinky a začal se se strážníky slovně dohadovat, že z místa neodejde. Muž zejména argumentoval tím, že je zaměstnancem krajského úřadu a velmi dobře zná zákony. Vzhledem k tomu, že muž dále kladl odpor, použila hlídka donucovací prostředky. Teprve poté se dotyčný uklidnil a omluvil se za své jednání. Strážníci celou věc zadokumentovali a postoupili příslušnému správnímu orgánu.