Nezletilci pili alkohol v lesoparku

Dva mladé muže při konzumaci alkoholických nápojů přistihli strážníci při kontrolní činnosti v sobotu v lesoparku Kvádrberk. Jednalo se o nezletilé mladíky, kteří si zakoupili alkohol v provozovně smíšeného zboží na Masarykově náměstí. Orientační dechová zkouška u mladíků naměřila okolo 1,36 promile alkoholu v krvi. Po tomto úkonu byly děti předány zákonným zástupcům, které strážníci rovněž poučili o tom, že jsou za chování a jednání svých dětí odpovědní a jsou povinni je vést k řádnému způsobu života. Kromě toho, že strážníci o závadovém chování dětí vyrozuměli orgán sociálně-právní ochrany dětí, také navštívili zmíněnou provozovnu smíšeného zboží, kde mluvili s majitelem. Tento jim sdělil, že při prodeji alkoholu dětem byla přítomna jeho žena. Hlídka majiteli sdělila, že v tomto případě se jedná o podezření z protiprávního jednání, celou věc pak zadokumentovala a předala příslušnému správnímu orgánu.