Opilou odvezla hlídka na obvodní oddělení

Na opilou dívku, která svým chováním ohrožovala okolí, upozornil strážníky občan z Děčína 1. Uvedl, že dívka se nachází v blízkosti ulice Tyršova. Hlídka na místě kontaktovala dívku, která byla viditelně pod vlivem alkoholu. Strážníkům neustále sdělovala nepravdivé údaje o své totožnosti a s hlídkou mluvila ne zrovna spisovným jazykem, přičemž nejčastěji opakovaným oslovením bylo: „Čů..ci zasra.., běžte do pí..“ Dechová zkouška na alkohol u dotyčné ukázala hodnotu 1.8 promile. Strážníci dívku převezli na obvodní oddělení Policie ČR, kde byla její totožnost ověřena. S ohledem na to, že dívce ještě nebylo 18 let, ji hlídka převezla do místa bydliště, kde ji předala rodičům. Informace dále strážníci předali orgánu sociálně právní ochrany dětí, který bude záležitost dále řešit.