Počet kamer městské policie se rozrostl na dvojnásobek

MP Děčín - Strážníci mají pod dohledem další část BynovaZe sedmnácti na třiatřicet kamerových bodů se rozrostl kamerový systém děčínské městské policie. U šestnácti nových kamerových bodů již skončil zkušební režim a jsou nyní využívány v ostrém provozu. Ještě do konce roku se počet kamer navýší o dalších pět.


Nové kamery získala městská policie zdarma od společnosti Sony. Firma prostřednictvím svého systémového integrátora, společnosti IPsecure.cz, poskytla městské policii kompletně nový kamerový systém na dobu pěti let. Po uplynutí této doby si může městská policie celý kamerový systém v hodnotě více než tří milionů korun odkoupit za symbolickou cenu jednoho tisíce korun. „V podstatě budeme fungovat jako jakési referenční pracoviště pro jiné městské policie, které si u nás mohou ověřit, jak tento nový kamerový systém funguje a zda splňuje jejich požadavky na dohled nad veřejným pořádkem,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

Nové kamery jsou umístěny v lokalitách Děčín I, Děčín II, Děčín IV, Děčín VI a Děčín XXXII. Pod dohledem je tak nově například pěší zóna v Křížové ulici, prostor u parku naproti Kinu Sněžník v Podmoklech, část sídliště v ulici Kamenická a další část lokality Boletic. „Při vytipovávání míst, která budou sledována kamerami, jsme spolupracovali s Policií České republiky. Zároveň jsme se snažili vyjít vstříc žádostem obyvatel, kteří vnímají kamerový systém jak jeden z nejúčinnějších nástrojů prevence kriminality a další rozšiřování kamerového systému výrazně podporují,“ doplnila primátorka Děčína Marie Blažková. Dodala, že k nejvýraznějšímu posílení kamerového systému došlo v lokalitě Boletic. Nové kamery navazují na stávající kamerový systém a výrazně rozšiřují sledovaný prostor. Dlouhodobé statistiky ukazují, že v lokalitách, které jsou kamerovým systémem sledovány, rychle klesá nápad trestných činů ale i přestupků. „Účinnost kamerového systému chceme ještě posílit postupným instalováním informačních cedulí s upozorněním, že prostor je monitorován kamerovým systémem. První se objeví během několika dnů v ulici Krátká, která je mj. rovněž sledována nově instalovanou kamerou,“ řekla primátorka.

U nového kamerového systému zbývá dokončit instalaci pěti nových bodů, které pokryjí zejména dosud nesledované lokality. Další kamery budou v provozu zhruba během následujících dvou měsíců. „Je nutné ještě dořešit některé dílčí technické problémy a dobudovat přenosové trasy. Zároveň v současné době řešíme napojení stávajícího systému na obvodní oddělení Policie ČR. Díky tomu dojde k podstatnému zrychlení výměny informací a celkově k dalšímu zefektivnění využívání kamerového systému,“ dodal ředitel Horák.