Předvedení na policii se muž bránil

V neděli 14. 7. 2019 po devatenácté hodině byla vyslána hlídka MP k nahlášenému domácímu násilí v panelovém domě v Děčíně 32. Po příchodu na místo byl strážníkům označen oznamovateli konkrétní byt, kde se má problém odehrávat. Strážníci nejdříve ztotožnili ženu, která se v bytě nacházela a poté požádali o prokázání totožnosti i muže, který se též nacházel v daném bytě. Ten na výzvu reagoval negativně a velmi vulgárně. Strážníci tedy použili výzvu „jménem zákona…“ a to opakovaně. Na zákonné výzvy dotyčný nereagoval, a proto se strážníci rozhodli dotyčného předvést na Policii ČR ke zjištění totožnosti, přičemž muž se vůči hlídce začal chovat agresivně a kladl aktivní odpor. Strážníci použili donucovací prostředky, muži nasadili pouta a předvedli ho na policii ke zjištění totožnosti. U muže byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu, která byla pozitivní a ukázala hodnotu 1,3 promile. Po zjištění totožnosti byla dotyčnému za jeho protiprávní chování uložena bloková pokuta, se kterou nesouhlasil, a proto bude celou věc řešit správní orgán děčínského magistrátu. Při zákroku nedošlo ke zranění podezřelého ani strážníků.