Rušení nočního klidu v Podmoklech

V pátek v půl druhé ráno byli strážníci požádány oznamovatelem o pomoc. Ten si stěžoval na rušení nočního klidu z předzahrádky nočního podniku v městské části Podmokly. Po příjezdu na místo se za účelem řešení situace hlídka spojila s obsluhou podniku, přičemž toho si všimli i hosté z předzahrádky a začali hlídku verbálně urážet. Situaci se podařila strážníkům zklidnit až po deseti minutách. Situace se obešla bez použití donucovacích prostředků, nicméně pro vážnost přestupkového jednání bylo vše oznámeno příslušnému správnímu orgánu.