Sprejer skončil v poutech

Při kontrolní činnosti hlídka strážníků zajistila osobu sprejující na protipovodňovou stěnu v ulici Labská. Sprejer byl přistižen a zadržen přímo na místě z důvodu podezření ze spáchání trestného činu. Zadržení se neobešlo bez použití donucovacích prostředků z důvodu agresivního chování zadržené osoby. Zákroku byl přítomen i další muž, který hlídku začal slovně urážet nadávkami „gestapáci, nemáte na to právo“. Nevhodné chování svědka se vyhrotilo do podoby, kdy hlídka musela zasáhnout a použít donucovací prostředky i proti tomuto muži. Chování obou osob bylo zadokumentováno a záležitost byla předána Policii České republiky.