Statistika řešených přestupků 1.2.2016 – 7.2.2016

Doprava:    116
Veřejný pořádek:    38
Občanské soužití:    6
Přestupky proti majetku:    1
Vyhlášky a nařízení obce:    49
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:    3
Podezření z trestného činu:    4

Celkem:    217

Způsob řešení
Domluva:    54
Bloková pokuta:    153
Předáno správnímu orgánu:    5
Předáno Policii ČR :   5

Celková výše uložených pokut:    55.600,- Kč