Statistika řešených přestupků 11.1.2016 – 17.1.2016

Doprava:    96
Veřejný pořádek:    26
Občanské soužití:    13
Přestupky proti majetku:    0
Vyhlášky a nařízení obce:    8
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:    1
Podezření z trestného činu:    1

Celkem:    145

Způsob řešení
Domluva:    50
Bloková pokuta:    90
Předáno správnímu orgánu:    2
Předáno Policii ČR :   3

Celková výše uložených pokut:    49.400,- Kč